Informació d'interès

INSTITUT SOCIAL DE LES FORCES ARMADES

Dins del Sistema de la Seguretat Social, la protecció pública del personal professional enquadrat a les Forces Armades ia la Guàrdia Civil, així com de les seves famílies, s'estructura en una doble vessant:

  1. Protecció social davant de les contingències de necessitat d'assistència sanitària; incapacitat temporal, si escau; inutilitat per al servei i les càrregues familiars mitjançant l'acció específica que la Llei encomana a l'INSTITUT SOCIAL DE LES FORCES ARMADES.
  2. Protecció social davant dels riscos de vellesa, incapacitat i mort i supervivència a través del Règim de Classes Passives, d'acord amb les normes específiques (Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril).

Un i altre mecanisme de cobertura d'estats de necessitat conformen el RÈGIM ESPECIAL DE SEGURETAT SOCIAL DE LES FORCES ARMADES.